Panel KlientaUżytkownik:
Hasło:OGŁOSZENIE

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Miejski Zakład Budynków Sp z o.o. informuje, iż z dniem 12.03.2020 wprowadzone zostały okresowe ograniczenia pracy zakładu.
1. Godziny pracy pozostają bez zmian. Wszystkie sekcje Zakładu niezmiennie wykonują zakres swoich zwyczajowych zadań
2. Wprowadza się okresowy zakaz przyjmowania Stron na terenie siedziby Spółki
3. Wszelkie sprawy i uwagi Mieszkańców będą przyjmowane i realizowane wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową.
- Zgłoszenia awarii i usterek należy kierować w godzinach pracy spółki bezpośrednio na numer 15 643-36-91 lub telefonicznie do przypisanego Administratora nieruchomości. Po godzinach pracy wszelkie zgłoszenia należy kierować do dyżurujących pracowników Sekcji Technicznej tj Pogotowia Elektrycznego oraz Pogotowia Hydraulicznego
-Okresowo usuwane będą wyłącznie usterki oraz awarie zagrażające bezpośrednio zdrowiu oraz życiu Mieszkańców.
-Zgłoszenia dotyczące spraw finansowo-rozliczeniowych będą przyjmowane wyłącznie telefonicznie na numer 15 643-36-90 wew. 20 lub drogą mailową bok@mzb-stalowa.pl
Powyższe ograniczenia będą obowiązywać do odwołania.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 1A, 37-450 Stalowa Wola.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzb-stalowa.pl lub listownie na adres Administratora.
3) Dane osobowe są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) - to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w celu rejestracji konta oraz korzystania przez Klienta z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta MZB (panel.mzb-stalowa.pl).
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji założenia konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta MZB