Panel KlientaUżytkownik:
Hasło:

Nowy cennik usług ciepłowniczych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 1A, 37-450 Stalowa Wola.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzb-stalowa.pl lub listownie na adres Administratora.
3) Dane osobowe są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) - to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w celu rejestracji konta oraz korzystania przez Klienta z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta MZB (panel.mzb-stalowa.pl).
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji założenia konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta MZB